Wat is payroll?

Wat is payroll?

Payroll service is een groeiend fenomeen, maar wat is het precies? Een payrollorganisatie neemt kortweg genomen het juridische aspect rond het werkgeverschap over. Werkgevers kunnen zich weer bezighouden met ondernemen!

Het belangrijkste is dat werkgevers zelf het zeggenschap houden over het selecteren en aannemen van nieuwe medewerkers. Het aanbieden van contracten met daarbij behorende salarissen blijft ook in eigen beheer. Daarna neemt een payrollorganisatie alle administratieve en juridische taken over.

Hoe werkt een payroll service?

Het gebruik maken van een payroll service kan voor iedere organisatie met personeel interessant zijn vanwege flexibele arbeidscontracten, beperkte werkgeversrisico’s, minder administratieve taken en het voorkomen van onnodig hoge personeelskosten.

Zodra een nieuwe medewerker wordt aangemeld komt diegene op de loonlijst van de desbetreffende payrollorganisatie te staan. Vanaf dat moment worden onder andere de volgende werkzaamheden uit handen genomen:

  • opstellen van het arbeidscontract, rekening houdend met de cao waaronder de werknemer valt
  • aangeven en afhandelen van contractverlengingen
  • salarisadministratie: salarisberekeningen op basis van gewerkte uren en uitbetaling, verstrekking van loonstroken en jaaropgaven, afdragen van verplichte werkgeverspremies, verlofregistratie
  • correct afhandelen bij uitdiensttreding
  • verzuimbegeleiding gedurende het gehele traject

Naast de administratieve werkzaamheden neemt een payrollorganisatie behoorlijk wat financiële risico’s weg. Met payroll betaalt een ondernemer alleen de daadwerkelijk gemaakte uren. Bij ziekteverzuim worden de werknemers door de payrollorganisatie doorbetaald. Eventuele kosten bij ontslagtrajecten en aansprakelijkheid komen op rekening van de payrollorganisatie.

Het aanvragen van een payroll offerte

Payroll is maatwerk. Als een ondernemer geïnteresseerd is in een payroll service, dan kan er een offerte worden aangevraagd bij een payrollorganisatie. Afhankelijk van de specifieke situatie van de werknemer zal het bruto uurtarief vermenigvuldigd worden met een bepaalde factor. Binnen deze factor zijn alle extra kosten zoals het meeverzekeren van verzuim en juridische ondersteuning meegenomen. De werkgever ontvangt iedere maand een factuur voor de totale payroll kosten. Op deze manier krijgt de werkgever een duidelijk en overzichtelijk beeld van wat de totale personeelskosten zijn.

Oneerlijk voor werknemers?

Volgens de vakbonden werd de payrollconstructie vooral gebruikt om, buiten de geldende cao’s, contracten aan te bieden die zeer ongunstig zijn voor de werknemer. De werknemer kwam onder de flexibele voorwaarden van de payroll- en uitzendcao te vallen, maar zou niet profiteren van onder andere onkostenvergoeding, toeslagen en initiële loonsverhoging. Door recente wetswijzigingen zijn payrollorganisaties verplicht elementen uit de cao van de betreffende beroepsgroep toe te passen op het arbeidscontract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *